Lipiec 22, 2019

FREMS™

Firma Fremslife opracowała innowacyjne i zintegrowane rozwiązanie do leczenia i zmniejszania dolegliwości bólowych towarzyszących schorzeniom nerwowo-naczyniowym.

CZYM SĄ ELEKTROCEUTYKI

Jest to nowa dziedzina obejmująca medycynę bioelektryczną, tj., wykorzystanie elektrostymulację komórek nerwowych do wpływania na mechanizmy fizjologiczne i ich modyfikację.

FREMS™ – unikalna technologia

Jest to jedyna technologia neurostymulacji o naukowo potwierdzonym wpływie neo-angiogenetycznym poprzez promowanie uwalniania i syntezy czynników wzrostu.

Frems™ (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System = System Rytmicznego Elektrycznego Modulowania Częstotliwości) składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwości i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem.

Frems™ to technologia chroniona ponad 10 międzynarodowymi patentami, z certyfikatem amerykańskiej FDA.

Codziennie na całym świecie ponad 10.000 chorych jest leczonych technologią FREMS, która zapewnia zmniejszenie bólu oraz pozwala leczyć schorzenia takie, jak np:

• bolesna neuropatia cukrzycowa

• stopa cukrzycowa

• przewlekłe owrzodzenia

• chromanie

FREMS proponuje się jako ważne i innowacyjne podejście w leczeniu:

  • 1. Obwodowego zaburzenia nerwowo-naczyniowego, takiego jak bolesna neuropatia cukrzycowa i choroba naczyniowa;
  • 2. Patologii układu mięśniowo-szkieletowego, takich jak radikulopatia, zespół uciskowy nerwu i urazy sportowe.
  • Sygnały FREMS® są biokompatybilne, ponieważ ich częstotliwość, amplituda i czas trwania są modulowane jednocześnie, co pozwala im oddziaływać z tkankami biologicznymi (unikając adaptacji komórkowej).

FREMS jest jedyną potwierdzoną naukowo neurostymulacją, która wzmaga oscylację naczyniową i inicjuje neo-angiogenezę, wspierając uwalnianie i syntezę czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) oraz innych czynników wzrostu.

Częstotliwość, amplituda i czas trwania sygnałów  FREMS są jednocześnie modulowane, umożliwiając im oddziaływanie z tkankami biologicznymi

W celu uzyskania trwałych wyników, zmniejszenie bólu oraz przeprowadzenie terapii z  przywróceniem funkcjonalności, zbadano i opatentowano konkretne sekwencje.

Każdy impuls podstawowy jest w stanie dostroić się do różnych cech tkanek.

Technologia FREMS gwarantuje poprawę oscylacji naczyniowej i mikrokrążenia, a ponadto uwalnia czynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factors: VEGF).

Technologia ta przyczynia się również do zmniejszenia bólu dzięki szybkiemu i trwałemu działaniu przeciwbólowemu.

Frems działa na przyczynę, a nie tylko na symtomy, umożliwiając odzyskanie funkcjonalności

FUNKCJONALNA REAKTYWACJA

  • tkanek biologicznych uszkodzonych przez brak równowagi metabolicznej

HAMOWANIE

  • objawowych procesów nerwowomięśniowego sprzężenia zwrotnego

MOBILIZACJA

  • czynników zapalnych i prozapalnych

PRZYSPIESZENIE

  • procesów naprawy uszkodzonych tkanek

Frems™ stymuluje wazomotorykę, przez co promuje z jednej strony uwalnianie czynników angiogenetycznych, takich, jak VEGF czy bFGF oraz zwiększony drenaż limfatyczny, a z drugiej strony, zmniejszenie obrzęków przy jednoczesnym uruchomieniu odpowiedzi immunologicznej zmniejszającej poziom cytokin prozapalnych. FREMS promuje przepływ krwi, a przez to dostawę tlenu i czynników odżywczych. W przypadku chorych na cukrzycę z mikroangiopatiami cierpiących na stany zapalne śródbłonka naczyń u których występuje wysoki poziom TNF i IL-2 we krwi, obserwowano znaczące obniżenie ich poziomu zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej.

Frems™ promuje namnażanie miocytów i uwalnianie angiogenetycznych czynników wzrostu. W przypadku owrzodzeń skóry Frems™ można stosować w celu przyspieszenia naprawy uszkodzonych tkanek, zarówno w drodze respiracji wywoływanej przez wazomotorykę, jak i uwalnianie czynników wzrostu

Badania doświadczalne pokazały, że możliwe jest promowanie uwalniania i syntezy VEGF (czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego) i innych angiogenetycznych czynników wzrostu poprzez zastosowanie elektrostymulacji mięśni gładkich i prążkowanych oraz komórek nabłonka, zarówno in vivo, jak i in vitro.

System Frems™ podaje sekwencje impulsów, które istotnie zwiększają uwalnianie czynników wzrostu w osoczu, co potwierdzono w prowadzonych badaniach.

Frems™ ma funkcjonalne działanie przeciwbólowe. Poprzez przykładanie elektrod do określonego obszaru skóry ma działanie znieczulająco-przeciwbólowe, które utrzymuje się przez określony czas.
Ponadto Frems™pomaga również zmniejszyć „obwodowe źródło” bólu dzięki opisanym powyżej mechanizmom.

Cena:

konsultacja : 80zł

zabieg : 150zł

– Liczba zabiegów w serii : 10 ( 1 x dziennie przez 10 dni )

10 ( 2 x dziennie przez 5 dni )

– Liczba serii : 3

– Czas przerwy między seriami : 2 miesiące

Istnieje możliwość 5cio dniowych turnusów z zakwaterowaniem i śniadaniami ( cena do uzgodnienia w zależności od wymagań pacjenta co do standardów )

Opłatę za terapię należy uiścić na konto nr :

19 1090 2590 0000 0001 2210 8299

SOLUTION

Prabuty

tytułem:

Imię, nazwisko z dopiskiem zabiegi frems

Publikacje w PubMed na temat FREMS™

1 Wavelet analysis of skin perfusion to assess the effects of FREMS therapy before and after occlusive reactive hyperemia.

2. Successful Treatment of Dercum’s Disease by Transcutaneous Electrical Stimulation: A Case Report.

3. Electrical stimulation as adjuvant treatment for chronic leg ulcers of different aetiology: an RCT.

4. Effect of local blood flow in thermal regulation in diabetic patient.

5. Frequency-modulated electromagnetic neural stimulation (FREMS) as a treatment for symptomatic diabetic neuropathy: results from a double-blind, randomised, multicentre, long-term, placebo-controlled clinical trial.

6. Effectiveness of the frequency rhythmic electrical modulation system for the treatment of chronic and painful venous leg ulcers in older adults.

7. Recovery of 0.1Hz microvascular skin blood flow in dysautonomic diabetic (type 2) neuropathy by using Frequency Rhythmic Electrical Modulation System (FREMS).

8. Frequency rhythmic electrical modulation system in the treatment of chronic painful leg ulcers.

9. Frequency-modulated electromagnetic neural stimulation enhances cutaneous microvascular flow in patients with diabetic neuropathy.

10. Induction of vascular endothelial growth factor release by transcutaneous frequency modulated neural stimulation in diabetic polyneuropathy.

11. Frequency rhythmic electrical modulation system (FREMS) on H-reflex amplitudes in healthy subjects.

12. A randomized controlled study on the effect of two different treatments (FREMS AND TENS) in myofascial pain syndrome.

13. Effectiveness of frequency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy.

 

Stosowanie FREMS w przypadku zespołu stopy cukrzycowej

Dr n. med. Roberto Da Ros

Diabetologic Center Monfalcone, Włochy

Wprowadzenie: Neuropatia obwodowa stanowi częste powikłanie mikronaczyniowe cukrzycy typu 1 i typu 2 prowadzące do niepełnosprawności. Neuropatia cukrzycowa dotyka 60–70% chorych na cukrzycę i stanowi wiodącą przyczynę owrzodzenia i amputacji stopy. Poprawa kontroli poziomu cukru we krwi zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycowej neuropatii obwodowej, co sugeruje, że wiodącym czynnikiem powodującym ten stan jest hiperglikemia. Stanowi temu można zapobiegać dzięki dobrej kontroli poziomu glukozy, jednakże kiedy już wystąpi, w najlepszym wypadku dochodzi do jego zatrzymania, nawet po długotrwałej normalizacji poziomu cukru we krwi. Do patologicznych oznak neuropatii cukrzycowej należą mikroangiopatie naczyń nerwów, utrata aksonów i atrofia aksonów, z których wszystkie są wynikiem połączenia różnych mechanizmów uszkodzenia tkanek powszechnie powiązanych ze wszystkimi przewlekłymi powikłaniami cukrzycy.

Leczenie farmakologiczne neuropatii cukrzycowej w znacznym stopniu jest niezadowalające, przede wszystkim ze względu na brak leków, które mogą działać na wywołujące ja mechanizmy patogenetyczne. Do niewielkiej grupy związków o takim działaniu należą inhibitory reduktazy aldozowej, jednakże wyniki przeprowadzonych badań klinicznych okazały się rozczarowujące. W efekcie obecnie dostępne leczenie jest czysto objawowe i ma na celu przynieść ulgę w bólu związanym z neuropatią poprzez podawanie różnych środków przeciwbólowych, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciw arytmii, a od niedawna również nowych środków przeciwpadaczkowych, gabapentyny i lamotryginy oraz opioidowych leków przeciwbólowych.

Jednym z nowych i obiecujących kierunków mających na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania tego problemu jest stosowanie urządzeń do neuromodulacji w celu aktywowania wewnętrznych struktur szlaków nerwowo-naczyniowych. FREMS to „biokompatybilna” elektryczna neurostymulacja najnowszej generacji. FREMS wytwarza serie dwufazowych, asymetrycznych, elektrycznie wyważonych impulsów z wieloparametrową modulacją wysyłanego sygnału elektrycznego. Seria impulsów ma stale modulowaną częstotliwość, czas trwania i czas, co stanowi istotną różnicę pomiędzy FREMS a innymi stymulacjami elektrycznymi, jak na przykład TENS. Sekwencje impulsów są dopasowywane na podstawie charakterystyki tkanek, które będą stymulowane, wpływając na podskórne struktury funkcjonalne. W efekcie uzyskiwane są ustalone i powtarzalne zdarzenia, na przykład wazomotoryka, która ma mieć formę rytmicznego pulsowania naczyń poprzez zaangażowanie mięśni zwieraczy naczyń przedwłosowatych mikrokrążenia, co ma dwa istotne wykazane działania: uwalnianie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz wazomotorykę (Bevilacqua i wsp., J.Endocrinol. Invest 2007; Conti M i wsp. J Diabetes Complications 2008). Uwzględniając wspomniane działanie, FREMS zastosowano w przypadku zmian patologicznych stopy cukrzycowej, gdzie uszkodzenia występują na poziomie mikro – i makronaczyniowym. Początkowo działanie FREMS badano w przypadku bolesnej neuropatii związanej z obniżoną prędkością neuroprzewodzenia i podwyższonym progiem odczuwania drgań (Bosi i wsp. Diabetologia (2005) 48: 817–823). To podwójnie zaślepione randomizowane badanie w grupach skrzyżowanych z zastosowaniem placebo wykazało, że po zastosowaniu FREMS obniżył się wynik oceny dolegliwości bólowych w skali VAS, wzrosło odczuwanie dotykowe, obniżył się próg odczuwania drgań stopy oraz wzrosła prędkość neuroprzewodzenia. Ponadto korzyści stwierdzono również w trakcie badań kontrolnych po 4 miesiącach. Interesujące dane uzyskano również dla leczenia schorzeń naczyń obwodowych związanych z cukrzycą. Badanie metodą oksymetrii przezskórnej i standardowego badania na bieżni objęło 29 kończyn dolnych z niedokrwieniem, chromaniem i/lub niskimi wartościami TCPO2, przed i po zastosowaniu FREMS. Stwierdzono poprawę wartości oksymetrycznych i wydłużenie odległości przechodzonej bez odczuwania bólu po 1 i po 3 miesiącach (Da Ros i wsp. Diabetologia, abstrakt EASD, Kopenhaga 14-17 września 2006). Na koniec przeprowadzono zachęcające badanie z zastosowaniem FREMS w leczeniu ostrej fazy neuroartropatii Charcota. To pilotażowe podwójnie zaślepione randomizowane badanie kontrolowane placebo oceniało 10 pacjentów z ostrą fazą neuroartropatii Charcota. W grupie poddawanej zabiegom FREMS stwierdzono istotną poprawę obwodu stopy w części grzbietowej i w stawie skokowym, poprawę temperatury skóry oraz wychwytu gadolinu w badaniach RM (Tedeschi A, DFSG 2008, Castelvecchio Pascoli, Włochy). Wyniki są bardzo zachęcające biorąc pod uwagę, że liczba terapii pozwalających leczyć fazę ostrą neuroartropatii Charcota jest niewielka. Wnioski: FREMS stanowi nowe narzędzie pozwalające leczyć powikłania stopy powiązane z cukrzycą. Badania kliniczne wykazały, że FREMS działa na skutki uwalniania VEGF, zwiększa przepływ mikronaczyniowy ze wzrostem wartości TcpO2, poprawia kontrolę bólu i rekonwalescencję obwodowego układu nerwowego.