Czerwiec 2, 2018

Specjalista leczenia bólu

Magdalena Galant-Kowalska
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku na wydziale lekarskim (2005) oraz studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania w Zakładach Opieki Zdrowotnej (Wydział Zarządzania UG),
a także medycyny bólu zakończone certyfikowanym egzaminem (Uniwersytet Jagielloński),
specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Dotychczasowe doświadczenie zdobyte w PL Copernicus (największa w województwie pomorskim
poradnia leczenia bólu), PCZ w Malborku. Dodatkowo z racji pasji do ratownictwa medycznego –
pracowała w systemach ratownictwa medycznego i lotniczym pogotowiu ratunkowym.
Jednocześnie cały czas poszerza swoją wiedzę i umiejętności na kursach doszkalających i konferencjach.
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Anestezjologicznego oraz Leczenia Bólu.